Zákopová válka ODS

Zatím co vedení v čele s Václavem Klausem činí úspěšně obstrukce bránící ustavení nové vlády, ostatní členové, vesměs pracovníci státní správy v obcích a okresech bojují o přežití na svých funkčních místech a o udržení skutečné výkonné moci ve státě. Od přednostů okresních úřadů, starostů a primátorů se občané dovídají, že v dosahu jejich správy je všechno v nejlepším pořádku a není třeba žádných změn. Neřešené problémy ve školství, zdravotnictví, stoupající kriminalita i v menších obcích a zhoršující se kvalita životního prostředí, jako by neexistovaly.

Moc státní správy je nemalá a současný podíl ODS v ní výrazně přesahuje poměr odpovídající volebním výsledkům (o dnešní důvěře ani nemluvě). To všechno je důvodem proč se ODS brání faktickému vytvoření regionů a zrušení okresů. Pokud by došlo k vytváření nové struktury občanské společnosti na nových regionálních základech, faktická moc politických stran by se výrazně zmenšila.

Je otázkou jak rychle bude prozatímní vláda ustavena a jaká bude její skutečná moc. Pokud nějakou bude mít, bylo by žádoucí, aby prosazovala aby již schválené regiony začaly co nejdříve fungovat. Při komunálních volbách bychom již v příštím roce mohli volit regionální poslance a se zrušením okresů by mohla být posílena místní samospráva. Co se týče dosazování vyšších úředníků státní správy v regionech (počínaje přednosty úřadů) měly by být místo jejich politických zásluh a dosazování prostřednictvím stranických sekretariátů, jejich skutečné kvality prověřovány konkursem.

RNDr. Ivan Turnovec