Je zábavná pyrotechnika skutečně zábavná?

Bouchací kuličky, petardy a nejrůznější rachejtle se prodávají na mnohých místech a jsou, bez ohledu na předpisy, dostupné i těm nejmladším. Na přelomu roku se s rámusem člověk do určité míry smiřuje, i když osobně ani v tyto dny používání tzv. „zábavné pyrotechniky“ uvnitř města příliš nefandím. Mnozí turnováci si možná vzpomenou na poslední dny loňského roku, kdy na parkovišti pod Hlubokou ulicí byl jen jediný stánek a to právě s pyrotechnickými výrobky. Reklamu, kterou si prodávající dělali odpalováním petard měla posoudit a bohužel neposoudila městská policie. Nešlo jen o rušení klidu, ale i znečišťování veřejného prostranství. Podobné problémy byly ale i ve většině dalších měst.

Jiná by ale měla být situace nyní. Novoroční radování je pryč a tak by měl být na ulicích relativní klid. Není to ale pravda. Nejen v Turnově u kostela, na chodnících před prodejnou Vít na náměstí, nebo v Hluboké ulici není nic výjimečného, když si nezletilci hrají s bouchacími kuličkami, nebo petardami. Setkal jsem se s tím ale i v Jičíně a Semilech. Při tom by se snadno mohlo stát, že starší občan, který se lekne, vkročí do vozovky a bude poraněn. Jestliže si s problematikou ohrožování občanů pyrotechnickými výrobky dokázaly, alespoň formálně, poradit některé obce formou vyhlášek, domnívám se, že naše městská zastupitelství (minimálně v těch jmenovaných městech tj. Turnovu, Semilech a Jičíně) by měla také reagovat. Žijeme sice ve svobodném státě, ale svoboda není bezbřehá, jak si asi někteří nevychovanci myslí. Je pravdou, že dobré vyhlášky města budou jen prvním krokem, to co musí následovat je kontrola jejich dodržování. Kontrolovat pořádek a bezpečnost by měla hlavně městská policie, ale ne jen ona. Je skutečně paradoxní situace, když některý ze starších občanů napomene nevychovanou omladinu a ostatní se tváří, jako že nic nevidí.

RNDr. Ivan Turnovec