Spotřebitel elektrické energie a rozvodné závody ČEZ
Záleží vůbec monopolům na jejich zákaznících?

Hladina mé spotřebitelské trpělivosti přetekla v pondělí 26.ledna večer. Seděl jsem jako obvykle u počítače a upravoval svůj návrh komplexního řešení úklidu města po komunálních volbách. Ve 23 hodin vypadl počítač a zhasla světla. Celý Kamenec (jedna z městských částí Turnova) byl bez elektrického proudu. Má první rekce byla, začalo trochu mrznout a už tu máme poruchu. Zvedl jsem telefon a zavolal poruchovou službu ČEZ v Semilech. Informace mně trochu šokovala: Jde o plánovanou odstávku. Informovali jsme o ní před čtrnácti dny Turnovský městský úřad a jeho povinností je oznámit to občanům.

Tři hodiny zbytečné práce a vzpomínka na nehlášený výpadek při nedávné rekonstrukci telefonní sítě mně donutily, abych hned ráno zavolal na městský úřad. Pan Hájek z odboru vnitřních věcí a kontroly, se rozhodně ohradil proti tomu, že by od ČEZ Semily obdržel hlášení o plánovaném výpadku. Navíc mně seznámil se zněním zákona 222/1994Sb o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Zde je v paragrafu 9, odstavec čtyři uvedeno Dodávky energie podle uzavřené smlouvy má dodavatel právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu, a v odstavci C) je uvedeno: při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací. Následující odstavec pětvysvětluje: V případech uvedených v odstavci 4 písmeno C) je dodavatel povinen oznámit započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávek energie způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem.

Pochopil jsem tedy, že oznamovací povinnost má ČEZ. V tomto případě odstávku neoznámil ani Městskému úřadu v Turnově a navíc se jeho dispečer odvolával na neexistující povinnost městského úřadu informovat o odstávce. Nevím co je podle zákona „způsob v místě obvyklý“ ale určitě to není mlčení. Při tom nejde o první případ a tak člověku nezbývá, než se zamyslet nad příčinami. Ze všech stran jsme byli přesvědčováni, že tržní prostředí povede ke spokojenosti spotřebitelů. Zdaleka to tak ale nevypadá. Nejzávažnějším nedostatkem budování kapitalismu v Čechách je, že totiž k vytvoření ovzduší klasického trhu nedošlo. Stačí se rozhlédnout kolem sebe: vládnou nám monopoly typu ČEZ (v jejím centru snad dokonce dosud zasedá i paní Livie Klausová), TELECOM, Česká pošta a řada dalších.

Bránit se proti monopolům není jednoduché. Zdá se, že bude nutno sáhnout i k soudním sporům. Zastat se svých občanů by asi měly i jednotlivé městské úřady. Ostatně neustálé narovnávání (zvyšování) ceny energií by mělo být vyvažováno zlepšováním služeb. Zatím to ale vypadá, že Rozvodné závody ČEZ jejich zákazníci, drobní odběratelé elektřiny, nezajímají ani v nejmenším. Zbytečně vynaloženou práci mi nikdo nenahradí. Jsem ochoten se s tím smířit, ale jen v případě, že budu mít záruky, že již k neohlášeným plánovaným výpadkům elektrického proudu nedojde. Ostatně povinností ČEZ by mělo být i to, aby i k poruchám docházelo skutečně jen ve výjimečných případech.

RNDr. Ivan Turnovec