ČEZ se z hospodárnosti nezpovídá

Zda se zbytečně neplýtvá se asi nedovíme

Náklady na elektrickou energii se každý rok zvyšují. Člověku nezbývá, než se nad tím zamyslet. Monopolním výrobcem i prodejcem elektrické energie v naší zemi je stále ČEZ. Jde o zvláštní druh podniku, protože majoritní podíl (a tedy i účast na rozhodování v něm) má prostřednictvím svého podílu akcií stát. Člověk by tedy očekával, že zájmem státu bude co nejúspornější provoz tohoto kolosu a také všech jeho odnoží, kterými jsou oblastní rozvodné společnosti. Způsoby veřejné prezentace ČEZ mně o tom ale nepřesvědčují. Tento ekonomický bumbrlíček rozhodně nepůsobí dojmem, že by ceny elektrické energie byly tak neúměrně podhodnoceny, jak jsme o tom jeho představiteli přesvědčováni.

Průměrné mzdy se v ČEZ pohybují kolem 18 tisíc, to je výrazně více než odpovídá celostátnímu průměru. Vydávají se miliony na nejrůznější sponzorské dary, nebo za zcela zbytečnou reklamu, kterou jako monopol nepotřebuje, protože o zákazníky nemusí bojovat. Nouzi tedy určitě nemá, když pro něj není problémem zaplatit ze zisku tři miliardy korun za akcie dalšího státního podniku. Také úhrady za neustálé prodražování dostavby jaderné elektrárny Temelín zisky ČEZ a s tím spojené odměny jeho vedoucích pracovníků a členů správních rad také nijak neomezují. Všechny vícenákladové položky totiž zaplatíme v ceně energie my občané republiky. Při tom ve vládě již nejen nový ministr životního prostředí o výhodnosti této investice pochybuje. Současná vláda slibuje že se kontrolou monopolních nákladů ČEZ začne zabývat. Slibovala to dokonce i ta předchozí. Ke kontrole reálných nákladů ale nikdy nedošlo. Papírové audity jen potvrdí že jsou k dispozici řádné účetní doklady, za co se utrácelo na to se auditoři neptají. V každém případě ale mělo být skutečné hospodaření ČEZ prověřeno před zdražením (deregulací podle současného slovníku). Pokud totiž vezmeme v úvahu jen těch několik výše uvedených nákladových položek, které ČEZ procházejí průběžně celých osm let, jsou vládní sliby opožděné a o jejich realizaci můžeme oprávněně pochybovat. Zvýšení ceny elektrické energie o vládou schválených 24 procent, bez prověření hospodárnosti podniku, se tedy jeví jako ústupek energetické lobby. Skutečný užitek z něho budou mít jen představitelé ČEZ, kteří se jistě podělí o tučné odměny ve vedení i představenstvu za další zvýšení svých zisků. Další podniky ovládající monopolně určité území, jde třeba o rozvodné společnosti, teplárenské společnosti, vodovody a kanalizace, technické služby a jiné, si podle svého velkého vzoru pomalu ale jistě stejným způsobem vynucují navyšování zisků na úkor občanů.

RNDr. Ivan Turnovec