Existují střety zájmů v zastupitelstvu města?

Člen městského zastupitelstva v Bílovci Alois Kreisel je přesvědčen o tom, že zákon o obcích vyžaduje novelizaci. Ve svém článku v Zemských novinách z 8. 7. 98 uvádí: Jako velmi žádoucí se jeví nově stanovit střet zájmů. Podle současné úpravy nemůže být členem zastupitelstva třeba ředitel místní školy, ale na druhé straně je tam řada majitelů a jednatelů různých soukromých firem, které jsou při svém podnikání víceméně závislé na zakázkách města. Pouze naprosto naivní člověk se může domnívat, že se zajímají o veřejné záležitosti proto, aby hájili veřejné zájmy. Jejich působnost má velmi neblahý vliv na věrohodnost rozhodování zastupitelstev.

S uvedeným názorem souhlasím. Je určitě nepochopitelné, když o finančním odměňování zastupitele, nebo dokonce většího počtu zastupitelů, rozhoduje městský úředník. Platí koho chléb jíš, toho píseň zpíváš a tak nelze očekávat že by městem placený zastupitel příliš odporoval rozhodnutím městské správy. Totéž platí, lze li ovlivnit tu kterou zakázku města, a nabídnout jí firmě jejíž zástupce je v zastupitelstvu, nebo dokonce v městské radě. Žádoucí by bylo, aby nejen zastupitelé, ale všichni občané měli právo vědět proč a jak kdo ze zastupitelů v jednotlivých kauzách hlasoval. Leckdy by se ukázalo, že k přehlasování dobrého návrhu dochází z důvodu dohod s podtextem výhod pro jednotlivce nebo podniky, ale nikoli pro město. Ostatně pokud mají ze zákona právo občané účastnit se zasedání městského zastupitelstva měl by mít každý ze zastupitelů právo účastnit se za stejných podmínek jednání městské rady. Nemohlo by tak docházet ke zbytečným nedorozuměním způsobeným třeba jen neúmyslným zatajením některé skutečnosti potřebné pro další rozhodování.

RNDr. Ivan Turnovec