Společnost tvoří lidé, nikoliv název politického zřízení

Co by dělal občan ČR s nepodplatitelným, spravedlivým představitelem moci? Jak by se domohl svých sobeckých cílů? Je smutné, že stále ještě většina občanů našeho státu chce „spravedlnost“ jen pro svoji rodinu, ale pro ostatní tzv. cizí lidi už ne. „Ostatní“ je nezajímají. Většina lidí ve skutečnosti nechce spravedlivou společnost, ale vyhovují jim představitelé, kteří jsou podplatitelní, aby si mohli systémem leštění klik a korupce zajistit výhody pro sebe a svou rodinu na úkor sousedů.

S takto egocentristicky vychovanými lidmi nelze vytvořit míruplnou společnost, neboť vlastně nevědí, co to spravedlnost je, ztratili pro ni cit. Ztratili také soucit, takže zbyla jen konzumní, sebestředná, vypočítavá, chladná chamtivost a závist provázená jedovatými pomluvami. Z těchto vlastností není možné vytvořit člověka chápajícího, tolerantního, laskavého ani štědrého a dobromyslného. Dravcům vládne dravec, holubicím míruplná holubice. Opačně to není možné.

Nevěřte na pozitivní proměnu společnosti bez pozitivní proměny povahy lidí. Společnost tvoří lidé, nikoliv název politického zřízení. Povaha většiny národa se odráží ve vládě podle zákona, že lidem je sympatický ten, kdo je jim povahově podobný. V této zemi byl téměř každý dobrý příklad těmi ostatními „s máslem na hlavě“ vyhnán do zahraničí (namátkou jen J. A. Komenský) a nebo přímo fyzicky likvidován (Jan Masaryk či Milada Horáková a mnoho dalších), aby nenarušoval renomé zavedených zkorumpovaných firem.

Chceme-li mít spravedlivější společnost, musíme začít s nápravou u sebe. Řiďme se podle hesel: „Co nechceš aby ti dělali druzí, nedělej ty jim“ a „Poznej sám sebe, abys lépe rozuměl ostatním lidem i životu“. Současně se ale nesmíme bát požadovat pravdu a slušné jednání i od ostatních spoluobčanů a to hlavně od těch, kteří nás zastupují na radnicích a v parlamentu. Jedině tak může pomalu vznikat nová lepší společnost.

RNDr. Ivan Turnovec