Jde o nekompetentnost předkladatelů smlouvy, nebo o záměr?

Dne 15.12.1998 svolal dosud fungující předseda rady pro veřejné sdělovací prostředky města Turnova první pracovní poradu. Očekával jsem, že tam bude řešena stížnost podaná již 25.10.1998. Z dopisu který byl radě předán se žádostí aby byla stížnost řešena ještě před zahájením předvolební kampaně uvádím:

Předkládám Vám k vyřešení problém dotýkající se nejen mediální prezentace, ale i obecného morálního profilu veřejné prezentace informací a jejich interpretace. Polemiky i ty nejostřejší mají své oprávnění a je dobře, že se vedou. Osobně si myslím, že mohou pomoci i s řešením některých problémů města. Nevadí mi osobní invektivy, jsem ochoten polemizovat o lecčems. existuje ale jistá hranice. Jde o některé s posledních výroků JUDr. Brunclíka v RTT. Srovnávání současných občanských iniciativ s organizovanými stranickými podpisovými akcemi v padesátých letech jsou nehorázností kterou nelze přejít bez povšimnutí u soukromé, natož za veřejnoprávní se vydávající televize.

Očekával jsem, že bude projednán i další postup RTT během předvolební kampaně a že z něho budou vyvozeny závěry a to tím spíš, že jsem RNDr. Pelcovi poslal 11. 12. další dopis s urgencí nevyřízené stížnosti. Mediální prezentace RTT posuzována nebyla. Její provozovatel dostane dokonce další příspěvek na vysílání pro příští tři měsíce.

Soukromá televize nazývaná svým provozovatelem JUDr. Milanem Brunclíkem Regionální turnovská televize nestoudně požaduje stále více peněz. Provozovatel navíc své vysílání deklaruje jako „Veřejnoprávní regionální kulturní statek města Turnova“. Nesnaží se ale ani v nejmenším o to, aby občanům zprostředkoval objektivní a vyvážené informace. Navíc sám sebe označuje v některých blocích za mecenáše města a dění ve městě komentuje zcela jednostranně. Při tom vysílání nemohou na svých televizorech sledovat všichni občané města.

Provozování lokálního (tj. místního, nebo regionálního) televizního vysílání je možné po získání licence, nebo u kabelové televize registrace. Obojí obdrží pouze fyzická osoba. Náš právní řád zná pouze jedinou veřejnoprávní televizi a tou je ČT. Každé jiné televizní vysílání na území republiky funguje na komerční bázi. Informaci od Daniela Korteho, bývalého předsedy rady pro rozhlasové a televizní vysílání, máme ověřenu i z dalších zdrojů.

Je tedy jasné, že vytvoření „veřejnoprávní“ RTT smlouvou, kterou 3. 4. 1998 sepsala městská rada s JUDr. Brunclíkem na jeho žádost, nemá žádný právní základ. Provozovatelem televize zůstává on jako fyzická osoba a zůstává také plně odpovědný za celé vysílání i v tom případě, že si je nechává smluvně zaplatit.

JUDr. Brunclík uvedl již při předložení návrhu smlouvy městskou radu v omyl. Otázkou je, zda se jedná o úmysl, nebo jen neznalost advokáta. Uvádění, že jde o vysílání veřejnoprávní je nepravdivé, stejně jako v posledních relacích uvedený odkaz, že za obsah je odpovědné město. Město nemá vůči panu Brunclíkovi žádné závazky a co je důležitější, nemá žádné závazky vůči občanům připojeným na RTT. Soukromá komerční televize, kterou RTT je, je povinna sama sjednat podmínky se svými partnery, mezi které patří i diváci. Navíc vysílání této zvláštní soukromé televize bylo v uplynulém období velmi neobjektivní. V předvolební komunální kampani poškodilo nepravdivými výpady kandidáty strany Volba pro město. Dělalo ostentativní předvolební reklamu tzv. Nezávislému bloku a protěžovalo bývalého místostarostu ing. Milana Hejduka, kterému pomohlo stát se současným starostou. Stížnosti na nejhrubší nepravdivé výpady pana Brunclíka v předvolební kampani budou postupně řešeny, stejně jako jeho základní dezinformace, na jejímž základě s ním udělalo město smlouvu o finanční podpoře.

Vzhledem k tomu, že JUDr. Brunclík nepravdivým tvrzením o veřejnoprávnosti svého televizního vysílání přesvědčil řadu občanů aby investovali do příjmu jeho televize, je jediným zodpovědným který by měl občanům uhradit případnou škodu, pokud budou tito chtít od sledování jeho televize ustoupit.


Při vyhlašování RTT jako veřejnoprávního média města Turnova došlo k dezinformaci zastupitelů i občanů. Otázkou je, zda se jedná pouze o nekompetentnost předkladatelů, nebo o záměr. Hlavní podíl na dezinformaci má provozovatel RTT, ale zodpovědní jsou i někteří zastupitelé, jmenovitě RNDr. František Pelc, jako předkladatel a pak i předseda rady pro veřejné sdělovací prostředky, který si návrh smlouvy neprověřil, nebo nenechal kompetentně posoudit před jeho předložením. Věřím, že zodpovědnost jednotlivých aktérů bude zjištěna a budou z toho vyvozeny závěry. Na pořadu dne je otázka, jak budou vyúčtovány dotace předané RTT v tomto roce (zvlášť pak 150 000,- Kč použitých na nekorektní předvolební kampaň). Otázkou také je kdo bude soukromé televizní vysílání JUDr. Brunclíka platit v roce 1999. Pokud by totiž nové zastupitelstvo na jeho finanční požadavky přistoupilo, znamená to, že vědomě plýtvá penězi občanů města. Rozhodnutí, či doporučení stávající rady o úhradě dalších tří měsíců ve dvojnásobné výši oproti původní smlouvě která měla platit až do konce roku 1999, není příliš dobrým řešením. Ať si své soukromé názory prostřednictvím televize prezentuje její provozovatel za své peníze. Město si může čas od času objednat informační blok za který zaplatí a který bude bez zbytečného slovního balastu.

Obrázek si soudný občan dokáže udělat sám. Je smutné, že zastupitelé a radní nebyli schopni nechat si v uplynulém volebním období prověřit logickou správnost návrhů smluv (ono asi nejde jen o RTT). Halasné požadování kontinuity radniční politiky je v tomto kontextu téměř podezřelé.

RNDr. Ivan Turnovec