O co jde turnovské televizi

Soukromá televize nazývaná svým provozovatelem JUDr. Milanem Brunclíkem Regionální Turnovská televize se příliš nezamýšlí nad tím, jak získávat komerčním způsobem prostředky na svou existenci. Nestoudně požaduje stále více peněz z městského rozpočtu. Provozovatel při tom své vysílání neoprávněně deklaruje jako „Veřejnoprávní regionální kulturní statek města Turnova“. Nesnaží se ale ani v nejmenším o to, aby občanům zprostředkoval objektivní a vyvážené informace. Sám sebe označuje v některých blocích za mecenáše města a dění ve městě komentuje zcela jednostranně. Při tom vysílání nemohou na svých televizorech sledovat všichni občané města. Kromě toho vysílání této zvláštní soukromé televize bylo v uplynulém období velmi neobjektivní. V předvolební komunální kampani poškodilo nepravdivými výpady kandidáty strany Volba pro město. Dělalo ostentativní předvolební reklamu tzv. Nezávislému bloku a protěžovalo bývalého místostarostu ing. Milana Hejduka, kterému pomohlo stát se současným starostou. Stížnosti na nejhrubší nepravdivé výpady pana Brunclíka v předvolební kampani, budou postupně řešeny. Jen pro příklad: Srovnávání současných občanských iniciativ s organizovanými stranickými podpisovými akcemi v padesátých letech jsou nehorázností kterou nelze přejít bez povšimnutí u soukromé, natož za veřejnoprávní se vydávající televize.

Celý problém RTT není ale ani tak v neseriozních komentářích během předvolební kampaně, jako ve finančních požadavcích prezentovaných až formou vydírání města a nedodržování smluvních závazků. V době, kdy peníze skutečně nejsou na nutné městské projekty veřejného zájmu, kdy má Turnov přes padesát milionů dluhu, nelze platit z veřejných prostředků soukromé aktivity JUDr. Brunclíka. Na svou činnost si soukromá televize musí vydělat jinak než jen požadovat plnou úhradu od města a vyžadovat dokonce, aby si město zakoupilo od jejího provozovatele kompletní mobiliář.

Jen pro ilustraci uvádím poslední slova JUDr. Brunclíka z jednání tzv. Rady pro turnovskou televizi dne 15.12.98:

Veřejnoprávní televizi budu dělat s vámi o vás - rozuměj s představiteli města jako zprávu jeho obyvatelům o správě věcí veřejných, přičemž vycházíme z předpokladu, že město řídí lidé poctiví a kompetentní, za peníze komunity a pod kontrolou Rady RTT. - Komerční televizi budu dělat proti vám - rozuměj proti představitelům města jako zprávu jeho obyvatelům o správě věcí veřejných, při čemž vycházíme z předpokladu dobré prodejnosti TV produktu a nutně lobbistických peněz, bez možnosti regulace Radou RTT.

(Uveřejněno v lednových Hlasech a ohlasech Turnovska).

Víc snad už není nutno nic dodávat, provozovatel RTT tu říká jasně, že mu vůbec nezáleží na objektivnosti vysílání, ale pouze na penězích.

V poslední době se ukázalo, že RTT vysílá nezákonně, její provozovatel nemá licenci. Je pravděpodobné, že smlouvy s městem Turnovem jsou tím pádem neplatné. Tuto věc šetří nejen Rada České republiky a její úřad, ale i orgány činné v trestním řízení. Informováno o tom bylo již vedení města Turnova a jeho zastupitelé. Zajímavé je, že Ti zastupitelé kteří se díky aktivitě RTT dostali při komunálních volbách do vedení města a mají koaliční převahu, odsouhlasili dne 25.2.99 další financování aktivit RTT.

RNDr. Ivan Turnovec