Poučí se zastupitelé při kontrole hospodaření města?

Kolik skutečně stála rekonstrukce náměstí v Turnově?

Na veřejném zasedání zastupitelů města Turnova 28. ledna 1999 byla, alespoň jsem tomu tak rozuměl, koaliční většinou zastupitelů schválena zpráva o hospodaření za uplynulé období. Zarazilo mně, že jen jediný ze zúčastněných pan Josef Kunetka se dotazoval na některé postupy financování rekonstrukce náměstí Českého ráje. Mně osobně odpověď starosty ing. Hejduka o tom, že rekonstrukce i tíha nákladů je za námi, neuspokojila, i když souhlasím s tím, že při významné investiční akci může dojít k jejímu nákladovému navýšení oproti rozpočtu.

Rozpočet na náměstí Českého ráje byl v loňském roce překročen z původních 26,6 milionů na konečných 34,2 milionu. Alespoň tak je to uváděno ve zprávě Odboru správy majetku (viz ročenka o činnosti pracovišť MÚ - obdrželi ji zastupitelé 8.1.1999) celkové náklady činí 34,2 miliony Kč. S vyčerpáním příslušné rezervy rozpočtových nákladů projektu je to příliš neobvyklé překročení. Zcela neobvyklé jsou i některé pasáže zdůvodnění. Kromě dodatečně objednaných prací, které by měly být dokladovány a schváleny jako změny projektu, je část vícenákladů vysvětlována jako opomenutí několika položek při sestavování projektu. Jmenovitě se jednalo o technický dozor stavby (391 tisíc Kč); b) archeologický průzkum (100 tisíc Kč); c) speciální dozor dopravního experta (85 tisíc Kč). Vyčíslovat jednotlivé položky představující doplňky a změny v rozpočtu nemá na tomto místě smysl. Je nutno se pozastavit nad tím, jaký byl projekt, kolika prošel rukama a k čemu vlastně bylo výběrové řízení, když informace o některých nákladových položkách jsou až dodatečné.

Po pravdě řečeno, není mi jasné, kolik rekonstrukce náměstí skutečně stála, nebo ještě stát bude. Zastupiteli v novém rozpočtu schválená další položka ve výši 3,3 milionu na „dokončení“ již zkolaudovaného náměstí znamená ještě další prodražení stavby nad, pro loňský rok, uváděných 34,2 milionu. Neslyšel jsem totiž, že by se snad jednalo o rezervní položku z roku 1998. Vysvětlení ing. Hejduka, že jde vlastně o výhodu pro město nechápu. Proč zatěžovat letošní napjatý rozpočet penězi, které měly být součástí rozpočtu minulého. A to pořád ještě není vše. Nedílnou součástí projektu rekonstrukce byla i položka na znovu vybudování kašny. Původní rozpočet byl na 1 milion 83 tisíce Kč, další pak na částku 1 milion 450 tisíc Kč. Skutečnost však dosáhla 2 miliony 280 tisíc Kč. Z toho kryl šlechetný dar od pana Horáčka 1 milion 890 tisíc Kč a zbytek se uhradil z peněz vybraných rodáky. V příjmové části loňského rozpočtu jsem tuto částku nenalezl. Pokud tam skutečně uvedena nebyla, znamenalo by to další navýšení nákladů o celou částku. Rád bych se dobral skutečných nákladů na rekonstrukci a tak mi nezbývá než se otázat zda šlo o 34,2 milionu, 37,5 milionu, nebo dokonce o 40 milionů. V každém případě bych také rád věděl jak byl penalizován projektant a s ním i odborný dozor stavby za to, že došlo k opomenutí některých povinných projektových položek.

Po pokusu o rozbor nákladů použitých na rekonstrukci náměstí Českého ráje (a ta není jedinou problematickou) páni zastupitelé prominou, ale jejich malý zájem o vysvětlení jednotlivých nákladových položek v roce minulém, stejně jako snadnost schválení rozpočtu letošního se mi nejeví příliš prozíravý.

RNDr. Ivan Turnovec