Jak informuje starosta Turnova novináře

V Zemských novinách ze 17. února se objevila zpráva s názvem Letošní rozpočet v Turnově schválen s přebytkem. Zdrojem informací přebytku 9,6 milionu korun v městském rozpočtu jsou informace podané starostou města ing. Hejdukem na pravidelné tiskové konferenci. V příjmové části rozpočtu figuruje 225,75 milionu korun, zatím co ve výdajích se počítá pouze s 216,1 milionem korun. Město, podle ing. Hejduka prý „není nijak horentně zadluženo“. Nad uvedenými čísly budou jistě zastupitelé mnohých měst Turnovu závidět.

Informace pana starosty je ale nutno doplnit a pak už se tak optimisticky nejeví. Přebytek 9,6 milionu je krásná věc, kdyby v příjmové části rozpočtu nebyla pod číslem 61 položka Prodej domů s poznámkou, že jde o položku velmi problematickou a že pokud nedojde k prodeji budovy Střední uměleckoprůmyslové školy za plánovaných 11,5 milionu Kč, vznikne problém náhradního zdroje. Zastupitelé za VPM nesouhlasili, aby se tato problematická položka, která s největší pravděpodobností naplněna nebude, do rozpočtu uváděla. Byli ale přehlasováni koalicí pod vedením pana starosty. Kde je v tomto světle v ZN vychvalovaný přebytek rozpočtu. To ale není všechno. K „nijak horentnímu zadlužení“ stačí uvést částku 55 milionů a to reprezentuje z 225,75 milionů příjmové položky 24,36%, tedy téměř čtvrtinu a to jistě není zanedbatelný dloužek. Nechci tvrdit že na tiskových konferencích města Turnova se nemluví pravda. Jisté ale je, že kus pravdy si starosta města i další aktéři nechají pro sebe a chudáci novináři pak napíší něco, co nakonec jako nepravda vypadá.

RNDr. Ivan Turnovec