Proč se v Turnově brání kontrole minulého hospodaření?

Patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni o tom, že hospodaření Turnova není v nejlepších rukou. Mohu se ale mýlit a dokonce bych byl rád, kdyby tomu tak bylo. Ve volebním programu strany Volba pro město (VPM) jsme občanům, kromě jiného, slibovali i kontrolu některých starších rozhodnutí města. Nemůžeme to ale prosadit, přestože jsme skončili jako třetí nejsilnější uskupení. Účelová koalice seskupená kolem bývalého místostarosty, nynějšího starosty ing. Milana Hejduka, pokládá jakoukoli kontrolu minulého hospodaření za nepřijatelnou. Kontrole se brání tak vehementně, že to působí až podezřele.

Můj zesnulý přítel ing. Karel Zahrádka říkával: Každá kontrola je nepříjemná, protože nějaká ta moucha se vždycky najde. Na druhou stranu ale, pokud bylo vše podle zákona, může výsledek pomoci k tomu, že příště se pracuje ještě efektivněji, protože se vyhneme zbytečným drobným pochybením.

Jak se já sám a se mnou i další občané máme přesvědčit o tom, že smlouvy které byly v minulém období městem uzavírány jsou správné, když víme, že při opravě městského divadla, při rekonstrukci náměstí Českého ráje a v dalších případech byla jiná cena při schváleném výběrovém řízení ale výrazně vyšší pak bylo skutečné plnění. Když víme, že byla výrazně dotována soukromá televize, která se pak postarala o to, aby se Ti, kdo se postarali o smluvní zajištění finanční podpory, dostali do rady města a aby byl dle jejich představ dosazen i starosta.

Všude slyšíme o tom, že by měly být prováděny revize neprůhledného (tím ještě není řečeno, že nesprávného) hospodaření politických stran, státu, měst i nejrůznějších spolků. Hospodaření našeho města v uplynulém období mělo do průhlednosti velmi daleko. V tomto kontextu by byla kvalifikovaná revize hospodářských i jiných smluv města Turnova cestou k důvěře mnoha občanů. Ať už by byl jejich výsledek jakýkoli, v každém případě by pomohl zkvalitnit rozhodování o dalším hospodaření města a pomohl zvýšit důvěru občanů.

RNDr. Ivan Turnovec