Dopis starostovi Turnova
Ing. Milanu Hejdukovi
MÚ Turnov

V Turnově dne 22. 2. 1999

Vážený pane starosto,
patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni o tom, že hospodaření našeho města není v nejlepších rukou. Ve volebním programu VPM jsme občanům, kromě jiného, slibovali kontrolu některých starších rozhodnutí města. Hlavně tento bod byl nepřijatelný pro Vás osobně a řadu bývalých zastupitelů. Bylo to také důvodem pro koaliční jednání vedená zastupiteli, kteří se na hospodaření města v uplynulém období podíleli buď přímo, nebo alespoň svým souhlasem. Všemi prostředky včetně jejich (i vaší) úzké spolupráce s provozovatelem RTT JUDr. Milanem Brunclíkem, jste se snažili očerňovat kandidáty VPM nejen v relacích RTT, ale i na stránkách Hlasů a ohlasů. Díky RTT jste se dokonce stal starostou města. Ostatně i Váš podpis je na smlouvách mezi sdružením (Brunclík, Müller) a Městským úřadem, na jejichž základě se vyplácely a dosud vyplácejí městské finanční prostředky za neobjektivní televizní vysílání.

Obdržel jste kopie textů ve kterých reaguji na pštrosí politiku tzv. Rady pro veřejné sdělovací prostředky (teď opominu i to, že MR nevytvořila námi doporučenou Komisi pro informace). Vycházím z toho, že Vy osobně jste zodpovědný za správnost dohod mezi Městem Turnov a RTT (na tomto místě bych připomenul, že bývalý starosta JUDr. Šolc s vyhlášením „veřejnoprávnosti RTT“ nesouhlasil, hlasoval dokonce proti). Vaší povinností bylo přesvědčit se o regulárnosti všech postupů. Konec konců i za objektivitu zpráv v RTT vysílaných jste spolu zodpovědný z titulu funkce (předchozí i současné).

Žádám Vás proto, abyste mně seznámil se všemi, na Městském úřadě se nalézajícími, doklady (či jejich ověřenými kopiemi) opravňujícími RTT, respektive jejího provozovatele, vysílat. Současně žádám, abyste mně seznámil s právním potvrzením formální i faktické správnosti smluv, které město s RTT reprezentovanou sdružením (Brunclik - Müller) v uplynulých letech uzavřelo.

Vzhledem k tomu, že mám důvodné podezření, že Vy sám, stejně jako současný předseda Rady pro veřejné sdělovací prostředky RNDr. F. Pelc, jste věděli o tom, že vysílání RTT je od roku 1995 nelegální a současně jste podpořili nezákonnou smlouvu mezi sdružením fyzických osob (Brunclík-Müller) a městem v roce 1998, bylo by žádoucí, abyste zvážil, zda nemáte rezignovat na funkci starosty a abyste zvážil i případnou rezignaci jako zastupitel.

S pozdravem
RNDr. Ivan Turnovec


Kopie na vědomí:
místostarosta MUDr. Eckert
odbor vnitřních věcí a kontroly MÚ