Kdo má volit slova?

Na tiskovce města Turnova 1. března 1999 se starosta ing. Hejduk vyjádřil na dotaz, jak to je s Turnovským rozpočtem, když bylo v Zemských novinách uvedeno, že je přebytkový velmi nevybíravě, zhruba těmito slovy: Kdybyste byl na únorové tiskovce, mohl jste se mně zeptat a dověděl byste se že každý obecní rozpočet je ze zákona vyrovnaný. Dále vyjádřil své rozladění a zklamání nad tím, že jeho výrok o rozpočtu města v ZN jsem uváděl na pravou míru. Dokonce říkal něco o vhodné volbě slov. Ani v nejmenším se nepokusil zamyslet nad tím, jak přesně informoval a co četli čtenáři celoplošného denníku.

Při této starostově reakci se mi vybavila vzpomínka na jiný případ a to jeho loňské vyjádření k výstavbě supermarketů v Turnově. Tehdy prohlásil (tak to bylo také uveřejněno v celostátním tisku), že v Turnově je neuvěřitelně předraženo veškeré zboží. Tento výrok pochopitelně není pravdivý. Ing. Hejduk obdržel petici obchodníků s požadavkem, aby se omluvil. Protesty nechal bez povšimnutí, a za nevhodně volené výroky se tehdy neomluvil.

Nemohu si pomoci, představitel města by měl při informování novinářů pečlivěji volit slova a když už mu něco ujede, měl by být schopen se omluvit.

RNDr. Ivan Turnovec