Financování elektrárny Temelín

Zástupci ČEZ se nechali již vícekrát slyšet, že financování stavby jaderné elektrárny Temelín (JETE) je plně hrazeno jejich podnikem. Daňoví poplatníci prý nejsou touto stavbou zatíženi, naopak při její likvidaci na ně tíha nákladů dopadne. Jde o demagogickou argumentaci, protože náklady na výstavbu se promítají do neustále se zvyšující ceny elektrické energie a tu již daňoví poplatníci ve svých peněženkách pociťují delší čas. Navíc představa energetické lobby o neustálém zvyšování kapacity výroby byla a je v přímém rozporu se snahou využívat alternativních zdrojů a přistupovat k nejrůznějším úsporným opatřením. Devět let nejen že rostly náklady na výstavbu, ale vzdaloval se i termín dostavby. Není nejmenší důvod k tomu, abychom věřili dnešním číslům, kterými ČEZ argumentuje. Náklady na stavbu již dávno přesáhly původně projektovanou cenu, a dle informací ČEZ dnes reprezentují dvě třetiny potřebných financí. Neexistuje ale nejmenší záruka, že jde o čísla konečná a to je, společně s absencí jednoznačné energetické koncepce naší republiky, hlavním důvodem proč jsem proti dostavbě. Ač se to zastáncům „podnikatelských aktivit“ ČEZ nebude líbit, státní energetická koncepce musí být výsledkem širší dohody vycházející nejen ze sobeckého zájmu dosahovat za každou cenu vysokých zisků pro skupinu jednotlivců a podniků, ale musí zvažovat i celkový potenciál země a další výhledy do budoucnosti. Cesta k pokroku nevede přes stále masivnější drancování přírodních zdrojů a nesmyslné zvyšování spotřební výroby zvyšováním výroby elektrické energie, ale naopak maximální úsporností a postupným přechodem na zdroje nepoškozující životní prostředí. Ekonomové by už konečně měli pochopit, že přírodní zdroje nejsou neomezené.

RNDr. Ivan Turnovec