Otevřený dopis panu redaktorovi Michalu Komárkovi

V páteční MF Dnes z 26.3.99 jsem si přečetl sérii vašich příspěvků věnovaných životu města Turnova. Přiznám se, že jsem byl vaším přístupem k prezentování jednotlivých skutečností zklamán. Vaše informace jsou natolik tendenčně předkládány, že se vnucuje myšlenka, že jste byl na jejich prezentaci zainteresován někým, komu takovýto způsob má přinést nějaké výhody. Ať jsem ale konkrétní:

V příspěvku pod názvem Aktivisté zneklidňují radnici hned po informaci o vzniku občanského sdružení Občané za udržitelný život, znevažujete předem jeho aktivity. Při tom bagatelizujete nedodržování zákonných norem vedením města Turnova a na závěr urážíte aktivistu a zastupitele města Josefa Kunetku anonymní citací „významného činitele turnovské kultury, který si nepřeje být jmenován“: Turnovu dnes rozhodně velice škodí. Vždyť si kvůli němu o nás všichni začínají myslet, že nejsme schopni se na ničem dohodnout. Opak je pravdou. Upozorňování na nepravosti je solí v očích vedení radnice. Situace se ale přeci jen trochu mění. Během posledního zasedání zastupitelstva, které se konalo 25. 3. se starostovi nepodařilo prosadit odhlasování jeho návrhů, protože i koaliční zastupitelé již začínají uvažovat nad konkrétními návrhy opozičních zastupitelů a jde jim o skutečný prospěch města.

Váš rozbor nazvaný Turnov má velké plány, ztrácí však kredit, obsahuje tvrzení, jejichž nepřesnost hraničí až s nepravdou. Otázka autobusových zastávek v centru města je stále bolavým problémem. Politický problém z této kausy ale způsobilo nekompetentní rozhodnutí o zrušení zastávek prosazené nynějším starostou ing. Hejdukem proti závěrům odborné studie zadané městem. Na posledním zasedání zastupitelstva se znovu ozvaly hlasy odborníků, že nejrozumnější a nejlevnější řešení, i přes zbytečné finanční ztráty vzniklé zrušením zastávek, bude jejich znovuzavedení na náměstí Českého ráje. Konečné řešení bylo o další měsíc odloženo. Nepřesné je i tvrzení že „kvůli vnitřním sporům ve městě zrušilo na poslední chvíli ministerstvo školství mnohamilionovou dotaci na přestavbu chátrajících turnovských kasáren“, stejně jako problém kolem výstavby stanice pohonných hmot uvnitř města firmou Rokas. V případě firmy Rokas jde již o nepravdu. Nedodržování zákonných postupů vedlo k soudnímu zrušení stavebního povolení. Jiná věc je, že nepravdivě byla informována i firma Rokas – dostala totiž předběžný souhlas se svým podnikatelským záměrem. Tento souhlas ale dosud nebyl předložen ani při policejním vyšetřování nedostatků kolem celé stavby. Eminentní zájem starosty města ing. Hejduka na prosazení stavby se v tomto světle jeví podezřele. Pokud předběžný souhlas nevydal, nemusí se žádné soudní pře o náhradu škody obávat. Znovu jsme u toho základního a tím je dodržování závazných postupů a předpisů.

Poslední příspěvek v rubrice pro volný čas Turnovští občané se vypověděli z města už komentovat nebudu. Na vaší nadsázce je kus pravdy, nicméně stejně je prezentován proti občanským aktivitám.

Mediální obraz našeho města jak jej vašimi texty vytváříte skutečně není nejlepší. Za to ale nemohou aktivisté ani občanské iniciativy, jak se to snažíte ukázat, ale právě necitlivý a někdy dokonce neseriozní přístup vedení radnice k občanským problémům. Myslím si, že by bylo poctivé, abyste můj dopis na stránkách MF Dnes uveřejnil. Zajímavé by možná bylo, pokud byste uvedl odkud čerpáte tendenčně upravené informace jejichž cílem je chválit činnost turnovského starosty a hanit všechny jeho oponenty.

RNDr. Ivan Turnovec