Kde se stala chyba?

V roce 1989 jsme si téměř všichni mysleli, že po období nesvobody nastane čas prosperity a obecně lepších vztahů mezi lidmi. Uplynulo deset let a mezilidské vztahy jsou horší než v době nesvobody. Setkáváme se s tím dnes a denně v televizi i denním tisku když nám prezentují své názory jednotliví politici. Vidíme vystrčené brady a slyšíme agresivní projevy ostouzející toho druhého. Fakta zůstávají velmi často mimo hru. Výjimky prakticky neexistují. Mezi koalicí a opozicí není snaha o žádnou dohodu. Jednotlivci a stranická uskupení bojují pouze o moc. Život spoluobčanů je mimo volební období - kdy slibují kde co, aby dostali voličské hlasy - v podstatě nezajímá. Jde o problém, který by si zasloužil podrobnější psychologicko - sociologické studium. Souvisí s tím totiž nejen současný neutěšený stav našeho státu, ale i celý další vývoj.

Totéž čeho jsme svědky v politice tzv. „velké“ se děje i na místní úrovni v politice komunální. Na té komunální úrovni je vše někdy ještě vyhraněnější a osobnější. Současná koaliční uskupení, která nemají nic společného s obecnou politickou orientací zvolených zástupců, to jen potvrzují. Mnozí komunální politici, kteří ovládli zastupitelstva, dovedou komunikovat jen v rovině vítězství a porážek. Buď jsem silnější, nebo slabší než ten druhý, buď zvítězím já, nebo on. Nejde o žádné právo, zákonnost a spravedlnost. Jeden musí nutně prohrát, a tak je to hra bez konce. Prohraji-li jednou, pak bojuji znovu jenom proto, abych příště vyhrál. Při tomto rituálu jde stranou vše. Starosta který si je jist svou většinou v zastupitelstvu nedodržuje zákonné normy a předpisy. Obce se někdy stávají državami v rukou diktátorů. Zvláště v současné, hospodářsky obtížné, době lze pomocí cukru (obecních peněz) a biče (městem placených informačních prostředků, jako jsou televize, rozhlas a noviny) vytvořit loajální občanskou klaku. Opozice je potlačována všemi prostředky. S jejím umlčením dojde totiž k umlčení všech občanů. Na místo hrdé občanské společnosti dochází k tomu, že se lidé stahují do soukromí. Nechtějí se k ničemu vyjadřovat, protože mají strach. S takovýmto stavem společnosti se nelze smířit. Jeho důsledkem je totiž nejen postupné ožebračování celé společnosti, ale i neustále narůstající podpora extremistů ať již neofašistů, nebo extremních komunistů. Je nejvyšší čas zamyslet se nad tím, kde se stala chyba. Pokud se současné problémy nebudou řešit, může být za pár let pozdě.

RNDr. Ivan Turnovec