Hospodařila minulá zastupitelstva v mezích zákona?

Tuto otázku si kladu téměř denně nad novinovými zprávami o podaných trestních oznámeních a o výsledcích vyšetřování bývalých členů obecních zastupitelstev (nejčastěji jde o bývalé místostarosty). K přešetřování hospodaření obcí za minulá léta dochází paradoxně pouze tam, kde došlo k výraznějším změnám po komunálních volbách. Téměř vždy se nějaké nesrovnalosti zjistí. Při tom nemusí jít pouze o záměrné poškozování obce, mnohdy došlo k chybám z neznalosti a v dobré víře, někdy ale i z ješitnosti a snahy vyhovět „kamarádům“. I takováto pochybení by se ale měla napravit. Nejde o inkviziční proces se snahou postavit někoho na hranici. To ale bohužel někteří zastupitelé nechápou, nebo nechtějí pochopit, roli hraje někdy i představa vlastní neomylnosti. Přístup ke kontrole, respektive silové odmítání jakékoli kontroly minulého hospodaření v obcích kde se koalice udržela a hlavní posty mají znovu její představitelé, je právě proto nepochopitelný.

Příkladem může být třeba Turnov. Strana Volba pro město, jediné volební uskupení, které mělo ve svém programu kontrolu minulého hospodaření, bylo solí v očích těm, kteří prosazovali za každou cenu kontinuitu bez kontroly. I přes odpor tzv. „Nezávislých“ v čele s bývalým místostarostou a jejich koaličních partnerů, se do zastupitelstva dostala i opozice a několik zástupců VPM. Bývalý místostarosta, nynější starosta ing. Hejduk, se stále ještě proti požadavkům kontroly vehementně brání. Při tom již byla některá pochybení prokázána i Kontrolní komisí městského zastupitelstva. Nově zvolení zastupitelé již nejsou tak poslušní jako „stará garda spjatá s minulým hospodařením“, na některé z otázek požadují odpovědi. V zájmu města by přece mělo být odstranění všech minulých chyb, zvláště pak špatně uzavíraných smluv. Kontrola starých pochybení totiž může zabránit vzniku nových a prospívat celému městu. Zanedbatelný není ani morální aspekt, protože bránění kontrole by mohlo vést k domněnce, že je něco úmyslně zakrýváno. A tady jsme od příkladu v obecné problematice, protože stejné problémy jsou i v mnoha dalších obcích našeho státu.

RNDr. Ivan Turnovec