Komunistická strana není ten hlavní problém

Na Komunistickou stranu Čech a Moravy jako parlamentní stranu je poměrně dobře vidět a i přes to, že legitimita umožňuje jednotlivým jejím členům prezentovat se v mediích a ovlivňovat tak své voliče, nepokládám tuto stranu za příliš nebezpečnou. Pro celou společnost by bylo podstatně horší, kdyby fungovala ilegálně.

Co mně ale připadá jako mnohem vážnější problém a po uplynulých deseti letech také hůře kontrolovatelný, jsou velmi aktivní členové s komunistickou minulostí vyskytující se často na komunální úrovni ve vedení pravicových stran i v sociální demokracii. Jde o osoby vytvářející soudržné účelové skupiny bez jakýchkoli morálních zábran. Jde jim jen o majetek a vládnutí. Tady je nebezpečí vytváření nekontrolovatelných politických tlaků podpořených i ovládnutím místního hospodářství. Na úrovni obcí často vznikají skupiny, jde nejen o bývalé komunisty, ale i bývalé bezpartijní, kteří byli často v hospodářských a úřednických funkcích (mnohdy jako nejmladší kádrové rezervy). Tyto skupiny mají zájem (a mnohdy se jim to daří) zmanipulovat a ovládnout obecní zastupitelstva. Podle autokrativního modelu bývalé komunistické vlády pak nekontrolovatelně hospodaří s obecními penězi, nedodržují právní normy, prosazují megalomanské projekty ožebračující obec a mocensky zastrašují své oponenty. Vše při tom dělají pod heslem, že jde o demokratické rozhodování podpořené většinou zastupitelů, kteří byli zvoleni na základě zmanipulovaných kampaní. Až dodatečně jsem pochopil proč byla v Turnově městem placená mediální kampaň pro komunální volby taková jaká byla. Musím se přiznat, že jsem si toto uvědomil při čtení Hofhanzlovy úvahy Selhání intelektuálů z DK dialogu 26. února 1999, jen krátký citát pro osvědčení paměti:

Každý se stáváme v určitém věku popsanou knihou. Naše příští činy a kroky jsou determinovány předchozím životem a jeho hodnotami. ….. Člověk má sklon spíše ke špatnému. Každý může ve slabé chvilce selhat. Zvláště pod tlaky systému, který byl na zneužití lidské slabosti založen. Jediná cesta z ponížení vědomého selhání je otevřené vyrovnání se s ním, a to nejde bez bolesti. Mnoho „ctihodných“ osobností má ve své minulosti místa, která nesnesou světla a jež by mohla „ctihodné masce“ dát podobu zlého skřeta.

Výše uvedená slova nutí k zamyšlení nad tím co člověk zná nejlépe a to je život ve vlastním městě. Situace v Turnově, kde žiji, se neliší od té obecné v celém státě. Při prezentaci kandidátů do turnovského městského zastupitelstva se v loňském roce na předchozí postoje kandidátů většiny volebních objektů účelově pozapomnělo. Zvláště u tzv. „nezávislých“ je nepoctivé, když zatajují své dřívější politické orientace. Ostatně někteří v předchozím období kandidovali i za politické strany a ani tehdy si na svou minulost nevzpomněli. Minimálně u těch, kteří odevzdávali své rudé knížky umožňující jim předchozí poměrně klidný život až v roce 1990, by mělo být toto „hrdinství“ uvedeno, o práci pro Lidové milice už ani nemluvím. V radě města Turnova je několik „ctihodných“ se zajímavou minulostí.

RNDr. Ivan Turnovec