Nejen etnické spory

Mnozí lidé spolu dovedou komunikovat jen v rovině vítězství a porážek. Buď jsem silnější, nebo slabší než ten druhý, buď zvítězím já, nebo on. Jeden musí nutně prohrát, a tak je to hra bez konce. Prohraji-li jednou, pak bojuji znovu jenom proto, abych příště vyhrál. Problém Albánců z Kosova, muslimů z Bosny, Kurdů z Turecka a Iránu, ale i Rómů u nás a dalších minorit z jiných oblastí, je v tom, že všechna mezinárodním společenstvím nabízená řešení jsou utopií. Není-li ochotna se nová minorita, tedy obecně přistěhovalci, integrovat do stávající společnosti jako její součást, lze očekávat problémy ve vzájemném soužití. Žádná represivní a legislativní opatření totiž nepřinutí protivné strany, aby se milovaly. Neutopická řešení tohoto problému nejsou příliš populární. abychom byly aktuální. Buď jsme pro zachování územní integrity Jugoslávie, s čímž souvisí nemožnost dlouhodobého pobytu cizích vojsk na jejím území, nebo porušíme mezinárodní právo se všemi důsledky pro politickou stabilitu jiných oblastí v Evropě.

Jediným neutopickým řešením platným nejen pro Jugoslávii, je etnický „rozvod“, podobný jakým byl po roce 1945 odsun sudetských němců z českého pohraničí. Nejde o postup humánní, ale jen on odstraňuje etnickou příčinu sporů. Hrůzným a neřešitelným příkladem se svými protestanty a katolíky je severní Irsko. Každá vojenská intervence jen odsunuje spory do budoucna. Humanisté se diví, proč v mnoha evropských zemích vzrůstá vliv extrémistů ohánějících se nacionalistickými frázemi. Je to důsledek utopických představ o multikulturální společnosti. Vzrůst vlivu nacionalistických stran je totiž přímo úměrný narůstajícímu počtu etnických a jiných minorit ve společnosti, jejichž důvodem je nové dělení světa. Může se nám to nelíbit, ale bohužel je tomu tak. Kdo tvrdí, že někde existuje bezproblémová multikulturní společnost, je farizej. Většinou se totiž operuje státy ve kterých sice společně žijí příslušníci různých ras (např. Holandsko), ale neuvádí se, že žijí shodným způsobem.

RNDr. Ivan Turnovec