Vracíme se znovu ke kumulaci funkcí?

Na komunální úrovni se stalo téměř módou, že placení volení městští úředníci, hlavně se jedná o starosty a jejich zástupce, jsou dosazováni (často se nominují sami) do nejrůznějších funkcí ve správních radách podniků s městskou účastí, do komisí všech úrovní od místních přes okresní až po regionální, ale i ve společenských a zájmových organizacích. Ostatně totéž platí i pro řadu poslanců. Kumulace funkcí, a s tím často spojená nekontrolovatelná hospodářská a politická moc v regionu, nebo obci, bývá často ještě větší, než jakou pamatujeme z předešlého komunistického režimu. Důvodem tohoto konání bývá velmi často představa osobní neomylnosti (osobně tento přístup označuji jako Chruščevovu chorobu - někomu získaná funkce dovoluje do všeho mluvit a dotyčný je časem přesvědčen, že skutečně všemu rozumí lépe než ostatní) a současně nechuť dovolit svá rozhodnutí kontrolovat. Právě proto se komunální koalice brání tomu, aby se do komisí dostali i příslušníci radniční opozice. Zatím co by na příklad výčet funkcí turnovského starosty vydal na celý odstavec, zástupci opozičního volebního uskupení VPM přišli zkrátka. Nemají přes veškerou snahu ani zástupce v kontrolní komisi, to ale jen na okraj.

Městští hodnostáři, ale i někteří poslanci, s přemírou funkcí vypadají jako nadprůměrně výkonní jedinci. Ukazují se na společenských akcích, jsou citováni v místním tisku a předváděni v regionální televizi. Skutečnost je ale jiná. Odmyslíme-li si záměr a snahu zneužívat svého postavení (přestože i k tomu dochází a bohužel nikoli jen výjimečně), dojdeme k poznání, že ve skutečnosti, díky svému zaneprázdnění, nejsou a ani nemohou být schopni řešit kvalifikovaně všechny problémy, které do jejich pravomocí patří. Velmi snadno se pak stává, že mnohdy i v dobré vůli, ale ve spěchu, uzavřou pro město nevýhodné smlouvy (pro poslance platí totéž v případě rozhodování o zákonech). Někdy dokonce svým jednáním poruší právní předpisy. Často poškodí občany a vyvolají problém, jehož řešení stojí čas i peníze. Otázka kumulace funkcí by měla být jednoznačně vyřešena legislativně, jak pro parlament, tak i pro komunální úroveň. Zkušenosti z praxe ukazují, že se totiž nedá spoléhat na zdravý rozum a dobré mravy jednotlivých komunálních politiků ani poslanců. Ošetřením tohoto problému by se zabránilo mnoha přehmatům a ušetřilo množství státních a obecních peněz. Řešit problémy až po změně volených zástupců, jak o tom dnes a denně můžeme číst, je příliš pozdě.

RNDr. Ivan Turnovec