Impuls 99 společnost nevyléčí

Je sice hezké popsat situaci a hlásit se (hlavně tak obecně, aby se to prakticky nikoho nedotklo) k tomu že by se mělo změnit jednáni politiků. To ale nestačí. Je nutné, aby se každý zamyslel sám nad sebou a platí to zvláště pro ty, kteří mají větší možnost než jiní předvádět se v jakýchkoli mediích. Popis stavu společnosti jasně vyplývá z dopisů těch občanů kteří ještě nerezignovali a snaží se alespoň pojmenovat jednotlivé nepravosti s kterými se stále častěji setkávají na úrovni komunální. Z té komunální úrovně pak vychází i ta tzv. velká politika a její netolerantní a často i nedokonale informovaní politici. Je zcela jedno jde li o panstvo vládnoucí momentálně ve Strakovce, nebo o pseudoopoziční křiklouny z Parlamentu. Souhlasím s pěti úkoly Prohlášení iniciativy Impuls 99, nicméně obraty ve vysvětlovacím úvodním a závěrečném textu použité: Zneklidňuje nás malá ochota, Žádáme politiky aby brali vážně, Cítíme naléhavou potřebu, Chceme předkládat, Chceme přispívat … bez ohledu na jejich politické preference jsou jenom vatou, která opět umožní konat své hochštaplerům deroucím se k moci. Chybí mi konkrétnost jak v kritice, tak hlavně ve vlastním přístupu jednotlivců. Text pana Tigrida České politice zoufale chybí noblesa uveřejněný v Lidových novinách také 24.7. je vlastně pochopitelnějším souhrnem celého prohlášení. To ale jen na okraj. Za sebe jsem stale ještě přesvědčen, že Eugiášův chlív musíme začít vymetat na komunální úrovni. Pro mnohé male diktátory na úrovni obcí i okresů, kteří halasně křičí o své nezávislosti, je stranickost jen vhodným štítem za který se ukrývají když z toho plyne nějaká výhoda.

RNDr. Ivan Turnovec