Globální letní zamyšlení

Sami letos pociťujeme že letní dny jsou skutečně horké. Horké ale nejsou jen u nás. Vlny veder hlavně v USA si vybírají i daň na lidských životech. O teplotních rekordech se dovídáme v televizi. Jejich protikladem jsou pak nadměrné srážky spojené se záplavami. Taky s tím již máme výraznější zkušenosti. Někdo si posteskne, že jde o extremní počasí a má pravdu. Vzhledem k přemíře nejrůznějších starostí se nad touto situací příliš nezamýšlíme. To, že odborníci již před desítkami let začali varovat před globálním oteplováním nechává chladnými ekonomicko-technokraticky uvažující představitele našeho státu. Nikdo nevaruje a většina občanů je proto neinformována.

Ve zprávách o počasí se sice dovídáme o stavu ozónové vrstvy a o rozumném požadavku chránit se před pronikajícím UV zářením. O freonech a zákazu jejich výroby se už ví i mezi průmyslníky a akceptuje se. Globální oteplování ale zatím straší jen odborníky. Vzhledem k tomu, že meteorologické změny projevující se extremními horky, suchy, nebo naopak srážkami, jsou vyvolány globálním oteplováním, je už nejvyšší čas věnovat se jim i legislativně. V atmosféře přibývá kysličník uhličitý jako produkt nejrůznějšího spalování, methan jako produkt rozkladu mnohých chemických a organických odpadů (jde o zlý sen provozovatelů skládek). Během posledních pěti let se začíná křivka změn projevovat stále výrazněji. Ke změně klimatu již dochází a to co ještě pokládáme za extrém, může být brzy normální. Staré zkušenosti přestávají platit. Příkladem mohou být třeba zrovna záplavy projevující se u nás i v celém světě. To co bývalo označováno za stoletou vodu lze očekávat v mnohem kratších intervalech (v USA s tím již na některých místech mají zkušenosti) navíc může docházet i k záplavám mnohem větším. Zatímco ve světě se již ochránci životního prostředí v některých vládách snaží růstu obsahu methanu a kysličníku uhličitého bránit (při zácpách a na křižovatkách se vypínají motory aut, na minimum se omezuje spalování dřevní hmoty, netopí se uhlím atd.), u nás se naopak setkáváme s nerozumným spalováním nejen dřevních hmot, ale i dalších odpadových materiálů ve stále se zvyšující míře v topeništích i na volném prostranství, o ohleduplnosti motoristů už ani nemluvě.

RNDr. Ivan Turnovec