Do informační společnosti je ještě daleko

Žijeme v době, pro kterou je charakteristická exploze informací. Přibývají technické prostředky, které umožňují stále rychlejší přenos dat i přímou komunikaci. Vedle mobilních telefonů je stále významnější celosvětová síť internet a jeho elektronická pošta. Význam internetu stoupá s rozvojem počítačové techniky. Úřady, školy i podniky jsou již technikou vybaveny. Přibývá ale i domácností, ve kterých je osobní počítač běžným zařízením. Všichni, kteří své počítače využívají ke komunikaci, ušetří mnoho času. Má osobní zkušenost je taková, že nejdelší interval mezi elektronicky poslanou zprávou a odpovědí nepřesáhne 24 hodin. Na slušné úrovni je elektronická komunikace s redakcemi denníků, vysokými školami i výzkumnými ústavy a pochopitelně jednotlivci, kteří mají o novou techniku zájem. Bohužel existují i hluchá místa. Na mnohých úřadech jsou stále ještě někteří nedostatečně proškolení pracovníci, kteří nedovedou počítačovou techniku řádně využívat a tak je pro ně elektronická pošta španělskou vesnicí. Napomáhá tomu i to, že legislativa v případě elektronické pošty trochu zaspala. Neexistují pravidla a tak se ještě mohou úředníci vymlouvat. Na štěstí již brzy dojde ke změně díky Českému fóru pro informační společnost, které bylo vytvořeno na základě usnesení vlády z května tohoto roku.

Zajímal jsem se, jak vypadá situace na komunální úrovni. Starostové obcí a jejich zástupci jsou většinou seznámeni s poštou do 48 hodin, styk mezi pracovníky z jednotlivých odborů (město – okres, případně obráceně) bývá mnohem rychlejší. Přišlo mně proto líto, že ve svém městě, v Turnově, jsem na podněty zaslané starostovi a místostarostce nedostal ani potvrzení o jejich převzetí.

S několika přáteli jsem se proto rozhodl prověřit jak zvládají elektronickou poštu naše radnice, které na počítačovém vybavení nijak nešetřily. Poslal jsem v noci z 22. na 23. července následující text (kolegové, kteří na odpovědi nečekali déle než dva dny, využili podobných termínů). Text byl úmyslně uveden jako textová příloha, aby byla situace maličko ztížena:

Vážený pane, vážená paní! Provádíme průzkum jak efektivně se využívá elektronická pošta na radnicích českých měst. Vzhledem k tomu, že jde o postup, který umožňuje levnou a velmi rychlou komunikaci a hlavně je součástí poměrně nákladného vybavení městských úřadů výpočetní technikou, je vhodné přesvědčit se o tom, jak je využíván na komunální úrovni. Obracím se proto na Vás jako reprezentativního zástupce města Turnova s dotazem:

  1. Jak využíváte elektronickou poštu při komunikaci s orgány státní správy i se soukromými osobami?
  2. Jak rychle dokážete reagovat na zprávy které dostanete?
  3. Jak se orientujete v samostatném přijímání a odesílání elektronické pošty?
Za odpovědi předem děkuji. Tento dotaz je odesílán v noci 22. července 1999.

Ani v tomto případě jsem se odpovědi nedočkal a to je dnes, kdy svou poznámku píši, již 19. srpna 1999. Zajímalo by mně, jak mohlo dojít na městském úřadě Turnova k tomu, že nikdo na dotaz nereagoval. Nezbývá mi tedy nic jiného, než otázat se znovu reprezentantů města prostřednictvím tisku: „Dovedete využívat počítačovou techniku i jako média elektronické pošty?“

RNDr. Ivan Turnovec