Zemětřesení kolem středozemního moře mohou ještě pokračovat

V posledních týdnech jsme se dovídali o průběhu zemětřesení v Turecku a nyní i Řecku. Oba tyto státy a s nimi i některé další patří do pásu který je označován jako seismicky aktivní, kde k otřesům může docházet. Současná seismická aktivita se ale od starších zemětřesení (sám pamatuji ničivé zemětřesení, které poničilo v roce 1978 město Skoplja v jugoslávské Černé hoře) liší. Za v uvozovkách normální průběh lze označit zemětřesení trvající jen poměrně krátce a na určitém území jehož rozsah je závislý na hloubce epicentra (zdrojového bodu). Seismická aktivita posledních týdnů je atypická tím, že se v čase stěhuje epicentrum od východu k západu a aktivita je dlouhodobá. K posledním otřesům v Řecku došlo 9. září. Je velmi pravděpodobné, vycházíme-li z toho, že intensita hlavních otřesů v Řecku se blížila těm v Turecku, že tato aktivita dosud nekončí. Lze očekávat, že tlaky v hlubokých vrstvách zemské kůry v Mediterénní (Středomořské) oblasti se musí vyrovnat ještě dalšími otřesy. Tyto otřesy je možno v příštích dnech, nejdéle týdnech, očekávat v Makedonii, Černé hoře a možná i dále. S největší pravděpodobností dojde i k dalšímu posunu epicentra směrem k západu. Můžeme jen doufat, že k vyrovnání tlaku ve Středomořském švu dojde a že současné seismické aktivity neznamenají dozvuk alpinského, nebo začátek nějakého nového horotvorného procesu.

RNDr. Ivan Turnovec