Proč nejsou některé ekologické aktivity důvěryhodné?

V minulých týdnech jsme zažili hned několik happeningových vystoupení, a to nejen těch militantnějších ekologických skupin. Jen namátkou „ochrana“ šumavského pralesa, obsazení pražské spalovny a další. Sleduji všechny projevy ochránců i „ochránců“ přírody. Obávám se, že v některých případech jde našim mladým aktivistům ani ne tolik o skutečnou ochranu přírody, potažmo životního prostředí, jako o snahu dosáhnout za každou cenu co nejvyšší publicity. Určitě není ani odborným, ani obecně etickým gestem, když se dvacetiletí mládenci a děvčata nechají připoutat řetězem k napadeným stromům jen proto, aby ochránili své kamarády kůrovce, zvlášť když o problematice, která zamotává hlavu odborníkům, nemají ani ponětí. Do stejné kategorie patří i hrdinské rozbíjení výkladních skříní u Mac Donalda v rámci Streetparty, nebo vrhání se pod kopyta koní na Velké pardubické. Má-li člověk možnost vidět nepořádek po některých akcích primitivních a jak se zdá i málo vzdělaných aktivistů, nevychází z údivu. Místo toho, aby, mnohdy tito samozvaní a hlavně hlasitě vykřikující „ochránci přírody“ šli příkladem v dodržování praktické ekologie – počínaje neodhazováním odpadků v přírodě, jejich tříděním, ohleduplností ke krajině, zvířatům i lidem a v neposlední řadě nepodléhání konzumnímu způsobu života, vidíme příklady opačné. Není divu, že to pak budí rozpaky u spoluobčanů a co je nejhorší, nahrává to průmyslové a ekonomické lobby, která dovede každého pochybení využít. Životní prostředí lze skutečně chránit jen výchovou těch nejmladších, vlastním způsobem života, používáním zdravého rozumu a hlavně studiem. Jen pomocí získaných znalostí můžeme argumentovat. Komediální akce spojené někdy s výtržnostmi nejsou argumentem ani v tom případě, že chtějí pomoci skutečně dobré věci. Na pochybení i na havarijní situace je nutno upozorňovat důrazně, ale hlavně věcně, všechny úředníky od komunální až po celostátní orgány státní správy. I úředníci musí mít pádné odborné argumenty, aby mohli zasáhnout proti těm kteří jdou bezohledně jen za vidinou stále vyšších zisků a poškozování prostředí ve kterém žijeme nechtějí vidět.

RNDr. Ivan Turnovec