Ještě k využití elektronické pošty

Někteří úředníci zneužívají nedostatků v legislativě týkající se elektronických medií k tomu, aby co nejvíce protahovali dobu svých odpovědí občanům, nebo se odpovědi vůbec vyhnuli. Návrh zákona o elektronickém podpisu, společně se zákonem o právu na informace, sice brzy problém vyřeší. Nicméně arogance a neochota některých úředníků zůstane problémem i nadále. Sami legislativci jsou přesvědčeni o tom, že v některých případech, a to zvláště na komunální úrovni jde pouze o neochotu úředníků. Cituji z jejich vyjádření:

Možnosti odpovídat na e-mailové podněty občanů současná legislativa výslovně nebrání. Jde o individuální rozhodnutí příslušného pracovníka. Podmínkou je, aby byla jednoznačná identifikace autora podnětu a pokud je to nutné, aby svůj e-mailový text potvrdil např. telefonicky. Na elektronický text se lze odvolávat, případně lze použít tohoto textu ve vytištěné kopii. Ostatně již existují pracoviště, kde je tato problematika řešena interní směrnicí. Lze předpokládat, že definitivní řešení je záležitostí necelého roku.

Elektronickou poštu využívám k rychlé komunikaci již delší dobu. Zaráží mně ale, že jediné místo které na žádný z mých e-mailů nereagovalo je Městský úřad Turnov a tam jmenovitě starosta obce ing. Milan Hejduk (případně jeho sekretariát). Odpověď na nejstarší zprávu mi chybí již tři měsíce. Na konkrétní dotaz o využívání elektronické pošty na MÚ z 22. července t. r. jsem také odpověď nedostal. Společně s dopisem starostovi jsem znovu zopakoval svůj dotaz o využívání elektronické pošty 21. září 99:

Znovu přikládám dotaz na využívání elektronické pošty. Podle urputného mlčení to totiž vypadá, že peníze vynaložené na výpočetní techniku v Turnově byly vyhozeny. Tentokrát se ptám i proto, že bych rád připravil další návrhy (a hlavně komentáře o svých zkušenostech s využíváním informačních médií a systémů) pro České fórum pro informační společnost. Tentokrát to nedávám jako přílohu:

Vážený pane, vážená paní!
Provádíme průzkum jak efektivně se využívá elektronická pošta na radnicích. Vzhledem k tomu, že jde o postup, který umožňuje levnou a velmi rychlou komunikaci a hlavně je součástí poměrně nákladného vybavení městských úřadů výpočetní technikou, je vhodné přesvědčit se o tom, jak je využíván na komunální úrovni.

  1. Jak využíváte elektronickou poštu při komunikaci s orgány státní správy i soukromníky
  2. Jak rychle dokážete reagovat na zprávy, které dostanete
  3. Jak se orientujete v samostatném přijímání a odesílání pošty?

Kopii elektronického dopisu v klasické formě, tj. vytištěnou na papíře, jsem prostřednictvím podatelny MÚ předal oběma místostarostům města. Ani oni na psaní nereagovali. Nevím tedy co si mám myslet. Jestliže mohou odpovídat pracovníci ministerstev, úřadů a výzkumných ústavů. Jestliže lze prostřednictvím e-mailu sjednávat schůzky a řešit nejrůznější problémy na úrovni regionální a celostátní, proč to nejde v Turnově. Vezmu-li v úvahu co jsem uvedl výše z vyjádření legislativců, zdá se, že našem Městském úřadě buď elektronovou poštu starosta nepoužívá, nebo patří k těm úředníkům kteří prostě odpovídat na korespondenci, i když její autor je jednoznačně znám, úmyslně nechce.

RNDr. Ivan Turnovec