Strašidlo z Matiční ulice

Z celkem banálního komunálního rozhodnutí, postavit místo plotu zeď na ochranu pořádných před nepořádnými, dokázal kdosi vyrobit nejprve mediální bublinu a posléze strašidelný symbol přesahující hranice státu. Je to proti zdravému rozumu. Každý učitel ví, že perou-li se dva spolužáci z jedné lavice, je třeba je rozsadit. Tímto způsobem zcela legálně řeší občanský nesoulad v Matiční ulici Ústecká radnice.

Nesmyslný symbol „rasové“ nesnášenlivosti vytvořili až mediální experti a dále jej zvětšili politici a poslanci, kteří svou neschopnost řešit skutečné problémy občanů tohoto státu maskují otevíráním nejrůznějších kauz. Je smutné, že i prezident Václav Havel 15. 10. přiložil své polínko: Zeď má především symbolický význam - každým dnem jako by byla vyšší a širší, brzy přes ní do Evropy ani neuvidíme, naopak se budeme zavírat v zatuchajícím provincionalismu.

Vytvořením nesmyslného mediálního symbolu „rasizmu“ kdosi poškodil nejen zájmy občanů (a to i těch rómské národnosti) v Matiční ulici a Ústí nad Labem, ale celé naší republiky. Téměř bych věřil tomu, že jde o jeden z více projevů psychologického terorismu někoho kdo chce dosáhnout destabilizace v naší společnosti. Bez politické hlouposti a demagogie by ale neměl jeho čin takový dopad s jakým jsme stále seznamováni. Uvedu jako příklad srovnávání s berlínskou zdí, nebo středeční hlasování v parlamentu. Je velice smutné, že prakticky žádný ze zodpovědných politiků nedokázal vysvětlit zástupcům našich i zahraničních médií jak nesmyslné je zpolitizování zdi v Matiční ulici.

RNDr. Ivan Turnovec