Slovo úvodem

Současná doba je dobou informací. Valí se na člověka ze všech stran v nejrůznější podobě a pochopitelně i v nejrůznější kvalitě. A nejen to, člověk sám další informace vytváří a snaží se je předávat dál. Kvalitu informací prověřují jejich konzumenti a pochopitelně také čas. Přeji si zachovat jako artefakty své texty o kterých se domnívám, že mohou oslovit čtenáře. Věřím, že některé mohou mít i význam nadčasový. Problém je v tom, že nejsem ani prezident, ani předseda vlády či parlamentu, aby se mé duševní výpotky publikovaly v tisícových nákladech. Úspěchem je už to, že se objeví čas od času v regionálním i celostátním tisku. Život novin je ale životem jepičím. Proto jsem rád, že mi současná technika umožňuje seznamovat ty, kteří jsou hladoví po informacích, prostřednictvím internetu s mými poznatky, zkušenostmi, názory a vzpomínkami. Věřím, že svůj informační význam má každý z textů které jsem do archivu zařadil. Vznikaly a nadále ještě vznikají od roku 1996, kdy jsem se s počítačem blíže seznámil. V některých vzpomínkách cituji i své podstatně starší rukopisy. Doufám, že se najde alespoň několik čtenářů, pro které bude můj archiv textů inspirací při jejich dalším hledání.

Vítejte tedy v mém osobním archivu, který je současně i mojí osobní zpovědí.

Ivan Turnovec

V Turnově dne 6. srpna 1999